Rodzaje magazynów

Obecnie sformułowanie „magazyn wysokie składowania” jest nieco nadużywane i ujednolicone. Warto rozgraniczyć, jaki magazyn, jak powinien się nazywać.

Spotykamy się z podziałem magazynów ze względu na wysokość składowania towarów: Wyróżniamy magazyny:

  • niskiego składowania – maksymalnie do 4,2 metra,
  • średniego składowania – od 4,2 do maksymalnie 7 metrów,
  • wysokiego składowania, nazywane wielkokondygnacyjne – przedział od 7 do 25 metrów, oraz wyżej.